Funderingsherstel

Er zijn verschillende oorzaken waardoor uw woning kan gaan verzakken. Deze verzakking merkt u door scheve vloeren, klemmende ramen en deuren, scheuren in de muren en een hoogeteverschil met de straat. Als er niet op tijd wordt opgetreden, verergeren de problemen alleen maar.

 

1. Inkrimpbare klei- en veengrond

 • Klei- en veengrond kan inkrimpen vanwege vochtverlies. Naarmate het volume van de grond afneemt, vermindert de ondersteuning van fundamenten;
  daardoor kan verzakking optreden.
 • Vochtverlies kan worden veroorzaakt door verdamping bij warm droog weer, door onttrekking van vocht door bomen en door verlaging van de grondwaterstand.
 • Volumevermindering kan permanent of tijdelijk (bv. seizoensinvloeden) van aard zijn.
Inkrimpbare kleigrond

2. Onderspoelen

 • De onder funderingen gelegen grond kan door grondwater worden weggespoeld, met instabiliteit als gevolg.
 • Bij korrelige grond zijn de risico's het grootst.
 • De meest voorkomende oorzaken van wegspoelen zijn gebroken en lekkende hemelwaterafvoeren en rioleringsbuizen, en ontoereikende grondwaterafvoer op hellende locaties.
Wegspoelen

 

3. Inklinking en differentiële beweging

 • Het kan een aantal jaren duren totdat de grond onder het toegenomen gewicht van een nieuw gebouw volledig is geconsolideerd.
 • Een bouwplaats met verschillende grondsoorten kan onderhevig zijn aan verschillende inklinkingssterkten, met als gevolg differentiële beweging.
 • Differentiële beweging van een fundering in de hoek van een gebouw, als gevolg van ondiepe funderingen en onderliggende klei-/veengrond.
Inklinking en differentiële beweging
Differentiële beweging van een fundering in de hoek van een gebouw, als gevolg van ondiepe funderingen en onderliggende kleigrond

4. Ondiepe funderingen

Seizoengerelateerde vochtigheidsverschillen hebben meer effect op ondiepe funderingen onder bijgebouwen dan de mate waarin differentiële beweging invloed heeft op het hoofdgebouw.

Omdiepe funderingen

5. Geconcentreerde belasting

 • Elk gebouw heeft een eigen belastingspatroon en verschillende delen van een bouwwerk kunnen in verschillende mate inklinking veroorzaken. Oorzaken hiervan zijn verschillen in de funderingsbelasting en de eigenschappen van de onderliggende grond.
 • Door inwendige bouwveranderingen, vergroting van wandopeningen of gebruikswijzigingen, kan extra belasting worden uitgeoefend, die de veilige belastingscapaciteit van de ondergrond overstijgt.
 • Schade door geconcentreerde belasting treedt veelal op in gebouwen van vier of meer verdiepingen, waar belastingsoverdracht in smalle penanten op langere termijn differentiële inklinking kan veroorzaken.
Geconcentreerde belasting
Voorbeeld van geconcentreerde belasting. Inklinking in het midden van een muur met stabiele uiteinden. Zware belastingen van de eerste verdieping, het dak en de muren worden overgebracht in een smalle penant van metselwerk, met als gevolgen scheuren in de muur en differentiële inklinking.

Uw fundering repareren

Duurzaam Funderingsherstel is powered by Total Wall. Wanneer u uw fundering laat versterken door onze specialisten kunt u erop vertrouwen dat niet alleen het funderingsprobleem wordt verholpen, maar dat ook de eventuele gevolgschade duurzaam, kostenefficiënt en zonder overlast wordt hersteld. 
 

Meer weten over
de mogelijkheden of over de kosten van funderingsherstel?

Vraag een offerte aan   of   Stel uw vraag

© 2018 Duurzaam Funderingsherstel | Privacy Statement Webdesign en ontwikkeling door: Forresult