Oplossing met het Helifix Funderingssysteem

Om te voorkomen dat de schade aan uw pand verergert, moet snel en adequaat worden opgetreden. Funderingsherstel is dan de enige oplossing. Het klinkt dan alsof er een hele nieuwe fundering moet worden geplaatst, maar dat hoeft gelukkig niet.

Structurele ondersteuning

Total Wall maakt gebruik van de innovatieve Helifix Funderingssysteem. Dit systeem wordt op cruciale plekken in de grond aangebracht, waarna daar geavanceerde hoofddragers op worden aangebracht. Nadat de fundering is afgesteund op het funderingssysteem, kan deze middels de hoofddragers omhoog worden gevijzeld en - afhankelijk van de constructie - worden teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau.

Het installeren van het Helifix Funderingssysteem vereist geen enorme opgravingen. Met handzame hydraulische apparatuur worden de werkzaamheden trillingsvrij uitgevoerd.

Het Helifix Funderingssysteem is ook ideaal te gebruiken in situaties met beperkte toegang en weinig werkruimte. Het systeem is snel aan te brengen met slechts minimale overlast voor bewoners die tijdens de werkzaamheden gewoon in het gebouw kunnen blijven.

De uit te voeren reparaties worden ingepland op basis van de schade, het gewicht van het gebouw en de bodemgesteldheid.

Bekijk de oplossing

Bekijk de oplossing

Meer weten over
toepassing, kosten en mogelijkheden?

Vraag een offerte aan   of   Stel uw vraag