Duurzaam Funderingsherstel

Funderingsherstel Sondel

De kopgevel van een monumentale boerderij begon langzaam maar zeker steeds verder te verzakken. Met behulp van 8 DFH-palen met een lengte van 11,5 meter wordt de gevel nu ondersteund en wordt verder zakken voorkomen.