Duurzaam Funderingsherstel

Funderingsproblematiek herkennen

Ziet u scheuren in uw muren die u maar niet kunt plaatsen en verstoort dit uw gemoedsrust? Of voelt u zich onzeker wanneer u denkt aan de structurele veiligheid van uw thuis en de veiligheid van uw gezin? Dan bent u hier op de juiste plek.

De fundering van uw huis is het fundament van uw veiligheid, comfort en de lange termijn waarde van uw onroerend goed. Daarom is het cruciaal om tijdig tegen funderingsproblemen op te treden. Maar hoe herken je nu de funderingsproblemen? En welke funderingsproblemen kunnen erop treden? 

 

SOORTEN FUNDERINGSPROBLEMATIEK

Funderingsproblematiek is geen eenduidig probleem, maar eerder een verzamelnaam voor diverse complicaties die zich kunnen voordoen.

Het is van cruciaal belang om de verschillende types te begrijpen, aangezien dit de eerste stap is in het effectief aanpakken van deze kwestie. De verschillende funderingsproblemen die kunnen voorkomen zijn:

 • Verzakkingen en scheuren

Verzakkingen en scheuren zijn veelvoorkomende tekenen van funderingsproblemen en kunnen zich manifesteren in verschillende delen van je woning. De scheuren in muren, vloeren en plafonds kunnen variëren in grootte en ernst, maar vragen steevast om aandacht. Het is van groot belang om deze tekenen vroegtijdig te herkennen, aangezien ze wijzen op een verzwakte fundering en verdere schade aan de structuur van je huis kunnen veroorzaken.

 • Grondwaterproblemen

Grondwaterproblemen kunnen een ernstige bedreiging vormen voor de stabiliteit van je fundering. Een hoog grondwaterpeil kan leiden tot vochtinfiltratie, verzadiging van de grond en uiteindelijk tot funderingsproblemen. Een laag grondwaterpeil kan leiden tot inklinken van de bodem en uiteindelijk tot verzakking.

 • Constructiefouten

Fouten tijdens de bouw of verbouwing van een woning kunnen onverwachte funderingsproblemen veroorzaken. Deze constructiefouten kunnen variëren van onjuiste materiaalkeuzes tot tekortkomingen in de bouwtechnieken.

Een scheur in een betonnen muur.

FUNDERINGSPROBLEMEN HERKENNEN

Het is essentieel om funderingsproblemen vroegtijdig te herkennen. Hier zijn enkele specifieke tekenen en symptomen om op te letten:

 • Scheuren in muren en vloeren
  De aanwezigheid van scheuren in zowel binnen- als buitenmuren, evenals vloeren, hoe klein ook, is een waarschuwingssignaal dat niet mag worden genegeerd. Indien de scheuren zowel in binnenmuren als in buitenmuren en vloeren verschijnen, dan moeten de alarmbellen gaan rinkelen. Het suggereert dat de fundering van je huis mogelijk niet langer stabiel is en dat er veranderingen in de structuur optreden. Doordat de fundering (gedeeltelijk) verzakt krijgt uw woning en daarmee de muren onvoldoende steun. Dit zal in het begin goed gaan, maar op den duur zullen er scheuren ontstaan en worden ze ook groter. De oorzaken van deze scheuren zijn divers en indien deze scheuren onbehandeld blijven, kunnen ze leiden tot verdere structurele schade aan je woning. Dit omvat scheefgetrokken muren, scheve vloeren, en zelfs lekkages en vochtproblemen.
 • Klemmende ramen en deuren
  Soms is de verzakking van uw woning ook te herkennen aan ramen en deuren die niet meer correct openen en sluiten. Logisch, want als een fundering verzakt is (en verder zakt) zal de woning op den duur scheef komen te staan. Dit kan ervoor zorgen dat ramen en deuren beginnen te klemmen. Deze klemmende ramen en deuren ontstaan doordat de fundering onder je huis niet langer in zijn oorspronkelijke positie blijft.
 • Een scheefstaande vloer
  Een scheefstaande vloer kan zowel esthetische als functionele problemen met zich meebrengen en is een belangrijk teken van funderingsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan zichtbare ongelijkheden in vloerbedekkingen. Deuren kunnen klemmen, meubels kunnen wiebelen en waterafvoerproblemen kunnen optreden. Een scheve vloer kan eveneens leiden tot extra belasting op andere delen van de woning. Dit kan resulteren in scheuren en structurele schade.
 • Hoogteverschil tussen de woning en het trottoir
  Stapt u vanuit uw woning direct op het trottoir? Dan kan het zo zijn dat ook hier de verzakking terug te zien is. Door de verzakking is er namelijk (waarschijnlijk) een hoogteverschil ontstaan tussen uw woning en het trottoir. Deze verschuiving kan optreden als gevolg van uiteenlopende oorzaken.
 • Scheuren in de gevel
  Het optreden van scheuren in de gevel gaat verder dan puur esthetische problemen, ze kunnen dieperliggende funderingsproblemen aangeven die van invloed zijn op de stabiliteit van je huis. Scheuren die optreden in de gevel zijn vaak breder dan de typische haarscheurtjes en vereisen meer aandacht.
 • Aflopende of scheve vloeren
  Als laatste zou u een verzakking ook nog kunnen herkennen aan aflopende of scheve vloeren in uw woning.

Het is van essentieel belang om de oorzaken van deze scheuren vast te stellen en gepaste maatregelen te nemen om verdere schade te voorkomen. Maar hoe weet u zeker of wat u ziet daadwerkelijk wijst op een serieus probleem?

Wij bieden een duidelijke stap voor stap benadering om de tekenen te herkennen en te begrijpen wat ze kunnen betekenen voor de toekomst van uw huis. Onze professionele inspectie kan helpen bij het identificeren van de onderliggende problemen en het opstellen van een plan voor herstel en versteviging van de fundering. Lees hoe wij met onze aanpak u kunnen helpen uw woning te beschermen en uw zorgen weg te nemen.

Vervolgstap bij vaststelling van funderingsproblemen

Herkent u een van de bovenstaande kenmerken, dan is het verstandig stappen te nemen om het onderliggende funderingsprobleem te verhelpen en verdere problemen te voorkomen. Als er eenmaal funderingsproblemen zijn geconstateerd is het raadzaam zo snel mogelijk contact op te nemen met ons zodat het probleem verholpen kan worden. Allereerst maken we een afspraak om de woning te inspecteren en de funderingsproblemen vast te stellen.

We voeren verschillende metingen uit en maken een rapportage waarin een herstelplan staat opgesteld met een prijsindicatie voor de herstelwerkzaamheden. Wanneer u akkoord gaat met het plan, dan maken wij een offerte. Er is dan meestal nog wel een sondering nodig.

Funderingsherstel

Informatie aanvraag

Wilt u uw verzakking laten herstellen door Duurzaam Funderingsherstel? Of heeft u aanvullende vragen? Vul het formulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Liever zelf contact opnemen?
Bel ons op: 088 – 111 25 00
Of mail naar: info@duurzaamfunderingsherstel.nl

Een team dat voor een groep busjes staat en een foto maakt ter herdenking van hun duurzame funderingsherstelproject.

  [current_url page_url]

  Snel en vrijblijvend contact opnemen