Duurzaam Funderingsherstel

huis verzakt

Uw huis is uw thuis. Als u merkt dat verzakking van de fundering optreedt en uw huis verzakt, is dat een grote zorg.

Gelukkig staan de experts van Duurzaam Funderingsherstel voor u klaar. We helpen u graag de fundering en eventuele gevolgschade te herstellen. Dat doen wij op een duurzame en grondige manier, zodat u weer vol vertrouwen kunt genieten van uw woning.

We nemen u graag mee langs de oorzaken en gevolgen van een huis verzakking. Daarnaast geven we u een globaal idee van de kosten van funderingsherstel. Voor een specifieke prijsopgave zal een inspectie noodzakelijk zijn.

Oorzaken van verzakking Huis

Wanneer een huis verzakt heeft dit in veel gevallen met de fundering te maken. Verzakking van uw fundering kan diverse oorzaken hebben. De belangrijkste oorzaken zijn:

 • Geconcentreerde belasting: te hoge belasting onder een specifiek deel van de woning en/of aanbouw.
 • Bodemgesteldheid: inklinking van veen- en kleigrond en het wegspoelen van de draagkrachtige grond. In beide gevallen heeft de fundering onvoldoende steun en draagkracht.
 • Vochtverlies: verdamping van het grondwater of onttrekking van het grondwater door bomen in de nabije omgeving.
 • Externe factoren: zoals verkeer of bouwactiviteiten in de omgeving, vooral als de fundering toch al te weinig ondersteuning had.
 • Verschil in funderingstype: Bijvoorbeeld een deel op palen en een deel ‘op staal’.

Duurzaam Funderingsherstel onderzoekt daarom altijd ter plaatse de mate van het verzakkingsprobleem.

Oorzaak waarom een fundering verzakt door regenwater
Tekening van een verzakking aan het huis

Gevolgen van de verzakking

Wanneer uw woning verzakt zult u waarschijnlijk deze funderingsproblemen herkennen aan de effecten die door de verzakking ontstaan. Daarbij kunt u denken aan de volgende kenmerken:

 • Scheuren in muren
 • Klemmende deuren en ramen, anders dan door seizoensinvloeden
 • Hoogteverschil tussen het trottoir en het huis
 • Merkbaar scheve vloeren in de woning

Wanneer een huis verzakt kan dit voor u als huiseigenaar een grote zorg zijn. Uw gevoel van veiligheid, de waarde en verkoopbaarheid van de woning lijden onder een funderingsprobleem. Gelukkig kan de fundering en gevolgschade meestal worden hersteld. De constructie van uw woning en/of aanbouw is daarna solide.

Direct informatie aanvragen

Verzakking van uw aanbouw

Funderingsschade komt vaak voor waar een woning is uitgebouwd. Wij zien regelmatig dat de aanbouw, garage of berging ondiep “op staal”, dus zonder palen direct op de bovenste bodemlaag gefundeerd is, terwijl de woning op heipalen is gefundeerd.

Een ondiepe fundering heeft méér last van seizoensinvloeden door vochtigheid van de ondergrond. Wanneer als gevolg daarvan de aanbouw verzakt, ontstaan er scheuren in muren, vaak diagonaal over de aanbouw of bij de overgang naar de oorspronkelijke bouw.

Door de fundering van de aanbouw te ondersteunen en stabiliseren, en gebruikte maken van de Duurzaam Fundering methode met onze DFH-palen, wordt nieuwe verzakking en muurschade voorkomen.

Funderingsherstel

Informatie aanvraag

Wilt u uw verzakking laten herstellen door Duurzaam Funderingsherstel? Of heeft u aanvullende vragen? Vul het formulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Liever zelf contact opnemen?
Bel ons op: 088 – 111 25 00
Of mail naar: info@duurzaamfunderingsherstel.nl

Een team dat voor een groep busjes staat en een foto maakt ter herdenking van hun duurzame funderingsherstelproject.

“Heeft u te maken met een verzakt huis, een verzakte aanbouw of uitbouw of wilt u een inspectie laten uitvoeren? We helpen u graag!”

  [current_url page_url]

  Snel en vrijblijvend contact opnemen

  De kosten van funderingsherstel kunnen sterk variëren. Er zijn namelijk twee factoren die van grote invloed zijn: het aantal benodigde funderingspalen en de lengte van deze palen. Het aantal palen wordt beïnvloed door de lengte en constructie van de muur van uw woning-, aanbouw,- uitbouw. De lengte van de palen hangt weer af van de diepte van de vaste zandlaag. Enkel op deze vaste zandlaag kan gefundeerd worden. Om de diepte van de vaste zandlaag te kunnen bepalen, zal er een sondering uitgevoerd moeten worden.

  In welk stadium uw funderingsproblemen zich ook bevinden, vroeg of laat zal het altijd voor problemen en uiteindelijk schade aan uw woning zorgen.

  Om deze reden adviseren wij u om bij het vermoeden van funderingsproblemen contact met ons op te nemen. Een uitgebreide inspectie zal vervolgens uitwijzen of er funderingsproblemen zijn en of funderingsherstel noodzakelijk is.