Duurzaam Funderingsherstel

Duurzaam Funderingsscan voor woningbouw corportaties:

Vaak wordt er pas actie ondernomen als er schade zichtbaar of merkbaar is, zoals klemmende deuren, scheuren in muren e.d. Deze herstelkosten komen altijd onverwacht en op het verkeerde moment/zijn niet meegenomen in de begroting.

Voor woningstichtingen die meer grip willen krijgen op deze onverwachte onderhoudskosten van hun woningbestand, hebben we een funderingsscan. Hiermee signaleren we, tegen beperkte onderzoekskosten, de mogelijke funderingsproblemen in een groot woningbestand en hebben daarbij de volgende werkwijze:

Bij onze funderingsscan wordt de scheefstand van voorgevels gescand en worden de resultaten verdeeld in 3 groepen.

Aan de hand van de scans volgt een classificatie in Scheefstand Niveau 1 t/m 3: 

Niveau 1: Niets doen / Klein herstel: 

Advies en indicatiekosten voor eenvoudig metselwerk herstel van scheuren ten gevolge van andere oorzaken dan scheefstand (trilling, thermisch, falende constructie, roest etc.)

Niveau 2: Monitoren
Hierbij zijn onderstaande keuzes mogelijk:

  • Nader (waterpas) onderzoek/inventarisatie bij betreffende woning(en) en indicatie herstelkosten
  • Aanbrengen meetbouten voor periodieke meting
  • Tiltmeters plaatsen die ‘live’ de bewegingen/scheefstand van een gebouw meten
  • a.d.h.v. lokaal grond-(water)onderzoek een risico analyse maken van het verloop van de eventuele zettingssnelheid waardoor betere besluitvorming mogelijk is: monitoren of herstellen

Niveau 3: Funderingsherstel / Sloop?
Nader (constructief) onderzoek bij betreffende woning(en)

  • Besluitvorming funderingsherstel of nieuwbouw.