Duurzaam Funderingsherstel

Scheef huis?

Heeft u te maken met een scheef huis? Dan is de kans zeer aanwezig dat uw huis kampt met funderingsproblemen. Zoals u weet is uw huis gebouwd op een (solide) fundering. Krijgt de fundering niet de benodigde ondersteuning vanuit de bodem, dan zal dit op den duur kunnen leiden tot problemen.

Dit kunnen bijvoorbeeld scheuren in de muren/gevel zijn, maar een verzakte vloer of zelfs een scheef huis kunnen ook de gevolgen zijn. Voordat we op de herstelwerkzaamheden in gaan, zullen we eerst een korte toelichting geven over de mogelijke oorzaken.

Mogelijke Oorzaken van een scheef huis

Onvoldoende ondersteuning van de fundering kan verschillende oorzaken hebben. Hieronder vindt u de vier voornaamste oorzaken van funderingsproblemen.

  • Vochtverlies: door onttrekking van grondwater door bomen rondom uw huis of door verdamping van grondwater in droge perioden krijgt de fundering onvoldoende steun.
  • Externe factoren: veel/zwaar verkeer of zware bouwwerkzaamheden veroorzaken trillingen waardoor de bodem waarop de fundering rust aangetast kan worden.
  • Te hoge belasting: een te hoge belasting onder een specifiek deel van uw huis kan voor problemen op dit punt veroorzaken.
  • Bodemgesteldheid: door het wegspoelen van de draagkrachtige grond of door inklinking van veen- of kleigrond heeft de fundering onvoldoende draagkracht.

Door middel van een uitgebreide inspectie kunnen we vaststellen of er sprake is van een verzakking.

Voorkomen van verder verzakken van een scheef huis

Als eenmaal de oorzaak vastgesteld is en akkoord is gegeven op de uiteindelijke offerte, dan kunnen de herstelwerkzaamheden beginnen. Met Duurzaam Funderingsherstel-methode is het mogelijk om met weinig overlast en trillingsvrij de fundering te ondersteunen.

Bij Duurzaam Funderingsherstel maken we gebruik van ons eigen innovatieve DFH Funderingssysteem. Op cruciale plekken, die door onze constructeur berekend worden, draaien we de DFH-palen in de grond langs de te ondersteunen muren. Hierop worden onze geavanceerde brackets onder de fundering geplaatst. De bestaande fundering steunt daarna op deze brackets, zodat het gewicht van (een deel van) de woning op onze palen wordt overgebracht.

Doordat het DFH Funderingssysteem trillingvrij is, zullen u en uw buren vrijwel geen overlast ondervinden. Heeft u dus te maken met een scheef huis? Neem dan contact op met de experts van Duurzaam Funderingsherstel.

 

Funderingsherstel

Informatie aanvraag

Wilt u uw verzakking laten herstellen door Duurzaam Funderingsherstel? Of heeft u aanvullende vragen? Vul het formulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Liever zelf contact opnemen?
Bel ons op: 088 – 111 25 00
Of mail naar: info@duurzaamfunderingsherstel.nl

Een team dat voor een groep busjes staat en een foto maakt ter herdenking van hun duurzame funderingsherstelproject.

    [current_url page_url]

    Snel en vrijblijvend contact opnemen