Funderingsproblemen

Vertonen uw muren scheuren? Klemmen uw ramen en deuren? Staan uw vloeren scheef of is er een hoogteverschil tussen uw woning en de stoep?

Dan kan dat wijzen op verzakking van uw fundering. Als u geen actie onderneemt, dan wordt de schade groter en kan de situatie zelfs gevaarlijk worden.

Duurzaam Funderingsherstel biedt de oplossing voor uw funderingsproblemen: het DFH Funderingssysteem.

Eerst wordt na een gedegen onderzoek bepaald of er sprake is van funderingsproblemen. U ontvangt hiervan een uitgebreide rapportage met een herstelplan en een prijsindicatie. Wanneer u hiermee akkoord gaat, dan zal er nog een sondering uitgevoerd moeten worden om de uiteindelijke offerte voor u te kunnen maken.  Na akkoord op de offerte kan het herstel worden uitgevoerd. De DFH-palen worden langs de verzakte fundering in de ondergrond aangebracht. Dit zorgt ervoor dat uw fundering aanvullend draagvermogen krijgt en daardoor wordt gestabiliseerd. 

Wij werken door heel Nederland met uitzondering van Zeeland en Limburg.

 

placholder

DFH Funderingsoplossing

Solide structurele ondersteuning voor het stabiliseren van funderingen

lees verder

Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek Logo Geregistreerd in erkenningsregeling KCAF
Voordelen van Helifix micropiles

Voordelen DFH Funderingssysteem

  • Hoge belastbaarheid
  • Technisch geavanceerd
  • Trillingsvrij; geen overlast
  • Value for money concept

Funderingsproblemen herstellen

Als we uw funderingsproblemen willen herstellen plannen we allereerst een inspectie in om vast te stellen of er sprake is van een funderingsprobleem.

Hierbij doet de inspecteur verschillende metingen en brengt de scheuren in de gevels in kaart (zie ook: 'Onze aanpak').

U ontvangt een overzichtelijke rapportage* van de inspectie met daarin ook een herstelplan en een prijsindicatie. Bij akkoord zal er een sondering uitgevoerd moeten worden, waarna de definitieve offerte voor u zal worden opgesteld.

Onze DFH-palen worden trillingsvrij naast de fundering ingedraaid, waarna er een bracket onder de fundering wordt aangebracht. Deze bracket ondersteunt de fundering, waardoor deze niet verder kan verzakken.

Duurzaam Funderingsherstel maakt onderdeel uit van het gerenommeerde bedrijf Total Wall. Met meer dan 25 jaar ervaring in heel Nederland is Total Wall dé specialist op het gebied van gevelherstel en funderingsherstel.

Duurzaam Funderingsherstel is gebouwd op expertise en vakmanschap van de deskundige medewerkers van Total Wall.

*De rapportage is alleen bedoeld voor (funderings)herstel van uw woning/pand met ons DFH-systeem en niet ten behoeve van (schade)claims, koop-/verkoop bouwwerk, verzekeringskwestie of enig ander doel te gebruiken. De rapportage wordt opgesteld met behulp van de door u aangeleverde bescheiden en een inspectie op locatie. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren en de volledigheid van de informatie. Ontbrekende en/of onvolledige informatie wordt zoveel mogelijk ingevuld met de kennis en ervaring die wij op dat moment bezitten.

Neem contact met mij op

 


 

Veelgestelde vragen

Wanneer we spreken van funderingsproblemen gaat het in veel gevallen om een fundering die niet dezelfde ondersteuning kan bieden als in het verleden. In het begin merkt u hier vrij weinig van, maar na verloop van tijd kunnen muren, vloeren en zelfs uw gevel gaan verzakken.

Niet alleen kunnen funderingsproblemen tot  hoge kosten leiden, het kan ook gevaarlijke situaties met zich meebrengen. Het is dus belangrijk dat u de fundering laat herstellen.

In welk stadium uw funderingsproblemen zich ook bevinden, vroeg of laat zal het altijd voor problemen en uiteindelijk schade aan uw woning zorgen. 

Om deze reden adviseren wij u om bij het vermoeden van funderingsproblemen contact met ons op te nemen. Een uitgebreid funderingsonderzoek zal vervolgens uitwijzen of er funderingsproblemen zijn en of funderingsherstel noodzakelijk is.

Indien uw woning kampt met funderingsproblemen is dit vaak aan één of meerdere factoren terug te zien. Zowel rondom als in uw huis. Denk hierbij aan de volgende kenmerken:

  • Scheuren in uw binnenmuur

  • Scheuren in de buitengevel

  • Ramen/deuren beginnen te klemmen

  • Hoogteverschil tussen het trottoir en uw huis

  • Merkbaar scheve vloer(en) in uw huis

Een fundering herstellen is door de experts van Duurzaam Funderingsherstel opgedeeld in 4 verschillende stappen. Zo gaat funderingsherstel in zijn werk:

1. Inspectie

Om vast te stellen of er funderingsproblemen aanwezig zijn, is het noodzakelijk om een inspectie uit te voeren in en om de woning.

2. Rapportage

Een inspecteur komt bij u op locatie langs en voert diverse onderzoeken uit in en om uw woning en aan de fundering. Dit vat hij of zij samen in een overzichtelijke rapportage en daarnaast wordt er een herstelplan opgesteld met daarin ook een richtprijs voor herstel . Bij akkoord zal deze verder uitgewerkt worden tot een definitieve offerte, waarvoor nog wel een sondering nodig is.

3. Funderingsherstel

Met behulp van een minikraan en in sommige gevallen een handzame hydraulische motor, worden de DFH-palen trillingsvrij ingedraaid. Voor zowel uzelf als omwonenden is de overlast hierdoor zeer beperkt. De DFH-palen ondersteunen de fundering met behulp van brackets die onder de fundering worden aangebracht. Ter versteviging van de fundering zal in veel gevallen lintvoegwapening worden aangebracht

4. Herstel gevolgschade

Funderingsproblemen leiden in bijna alle gevallen ook tot gevolgschade. Denk bijvoorbeeld aan scheuren in uw muren of gevel. Deze herstellen wij met Helibarwapening, waardoor de muur zijn stevigheid weer terugkrijgt. Vervolgens worden de scheuren vrijwel onzichtbaar gedicht met speciale mortels op kleur.

De kosten van funderingsherstel variëren sterk per situatie. De kosten hangen namelijk af van twee factoren: de hoeveelheid palen en de lengte van deze palen. Ter indicatie vindt u hieronder een voorbeeld:

Stel, om uw fundering te herstellen zijn 4 DFH-palen van elk 4 meter lang nodig. De kosten voor het herstellen van de fundering zijn dan ongeveer €10.000,-. Om tot een specifiek bedrag te komen zal een funderingsonderzoek noodzakelijk zijn.

© 2022 Duurzaam Funderingsherstel | Privacy Statement | Algemene voorwaarden Webdesign en ontwikkeling door: Forresult