Duurzaam Funderingsherstel

De grondige oplossing voor
funderingsproblemen

 • Nastelbaar systeem
 • Minimale overlast bij plaatsen
 • Totaaloplossing: ook herstel van scheuren
Bekijk onze oplossing

Duurzaam Funderingsherstel

Dé expert voor uw funderingsproblemen

Vertonen uw muren scheuren? Klemmen uw ramen en deuren? Staan uw vloeren scheef of is er een hoogteverschil tussen uw woning en de stoep? Dan kan dat wijzen op verzakking van uw fundering. Als u geen actie onderneemt, dan wordt de schade groter en kan de situatie zelfs gevaarlijk worden. Duurzaam Funderingsherstel biedt de oplossing voor uw funderingsproblemen: Het DFH Funderingssysteem.

Lees meer over het systeem

Erkend door Kennis Centrum
Aanpak Funderingsproblematiek

Erkend door Kennis Centrum
Aanpak Funderingsproblematiek

Funderingsproblemen herstellen

Als we uw funderingsproblemen willen herstellen, stellen we met een inspectie vast of er sprake is van een funderingsprobleem. De inspecteur doet verschillende metingen en brengt de scheuren in de gevels in kaart. U ontvangt een overzichtelijke rapportage met daarin een herstelplan en een prijsindicatie. Bij akkoord zal er een sondering uitgevoerd moeten worden, waarna de definitieve offerte voor u zal worden opgesteld.

Onze aanpak bestaat om funderingsproblemen te herstellen bestaat uit 4 stappen:

 1. Inspectie
 2. Rapportage
 3. Fundering herstellen
 4. Scheurherstel (indien nodig)

Bekijk onze aanpak      Meer over funderingsproblemen

Nieuws

Nieuw: FunderScan

De FunderScan, gebaseerd op de richtlijn ‘Funderingen onder gebouwen’ en speciaal ontworpen om funderingsproblemen vroegtijdig te identificeren en te analyseren, mag nu ook door Total Wall (ons zusterbedrijf) uitgevoerd worden

Lees meer over het laatste funderings-‘nieuws’

Duurzaam funderingsherstel

Meer dan 25 jaar dè specialist in funderingsherstel

Duurzaam Funderingsherstel maakt onderdeel uit van het gerenommeerde bedrijf Total Wall. Met meer dan 25 jaar ervaring in heel Nederland is Total Wall dé specialist op het gebied van gevelherstel en funderingsherstel.

Duurzaam Funderingsherstel is gebouwd op expertise en vakmanschap van de deskundige medewerkers van Total Wall.

Neem contact op     Meer over ons

Monteur die werkzaam is bij Duurzaam funderingsherstel

“Heeft u te maken met een verzakt huis, een verzakte aanbouw of uitbouw en wilt u een inspectie laten uitvoeren? We helpen u graag!”

Veel gestelde vragen

Wanneer we spreken van funderingsproblemen gaat het in veel gevallen om een fundering die niet dezelfde ondersteuning kan bieden als in het verleden. In het begin merkt u hier vrij weinig van, maar na verloop van tijd kunnen muren, vloeren en zelfs uw gevel gaan verzakken. Niet alleen kunnen funderingsproblemen tot hoge kosten leiden, het kan ook gevaarlijke situaties met zich meebrengen. Het is dus belangrijk dat u de fundering laat herstellen.

In welk stadium uw funderingsproblemen zich ook bevinden, vroeg of laat zal het altijd voor problemen en uiteindelijk schade aan uw woning zorgen.

Om deze reden adviseren wij u om bij het vermoeden van funderingsproblemen contact met ons op te nemen. Een uitgebreide inspectie zal vervolgens uitwijzen of er funderingsproblemen zijn en of funderingsherstel noodzakelijk is.

Indien uw woning kampt met funderingsproblemen is dit vaak aan één of meerdere factoren terug te zien. Zowel rondom als in uw huis. Denk hierbij aan de volgende kenmerken:

 • Scheuren in uw binnenmuur
 • Scheuren in de buitengevel
 • Ramen/deuren beginnen te klemmen
 • Hoogteverschil tussen het trottoir en uw huis
 • Merkbaar scheve vloer(en) in uw huis

Een fundering herstellen is door de experts van Duurzaam Funderingsherstel opgedeeld in 4 verschillende stappen. Zo gaat funderingsherstel in zijn werk:

1. Inspectie
Om vast te stellen of er funderingsproblemen aanwezig zijn, is het noodzakelijk om een inspectie uit te voeren in en om de woning.

2. Rapportage
Een inspecteur komt bij u op locatie langs en voert diverse onderzoeken uit in en om uw woning en aan de fundering. Dit vat hij of zij samen in een overzichtelijke rapportage en daarnaast wordt er een herstelplan opgesteld met daarin ook een richtprijs voor herstel . Bij akkoord zal deze verder uitgewerkt worden tot een definitieve offerte, waarvoor nog wel een sondering nodig is.

3. Funderingsherstel
Met behulp van een minikraan en in sommige gevallen een handzame hydraulische motor, worden de DFH-palen trillingsvrij ingedraaid. Voor zowel uzelf als omwonenden is de overlast hierdoor zeer beperkt. De DFH-palen ondersteunen de fundering met behulp van brackets die onder de fundering worden aangebracht. Ter versteviging van de fundering zal in veel gevallen lintvoegwapening worden aangebracht

4. Herstel gevolgschade
Funderingsproblemen leiden in bijna alle gevallen ook tot gevolgschade. Denk bijvoorbeeld aan scheuren in uw muren of gevel. Deze herstellen wij met Helibarwapening, waardoor de muur zijn stevigheid weer terugkrijgt. Vervolgens worden de scheuren vrijwel onzichtbaar gedicht met speciale mortels op kleur.