Duurzaam Funderingsherstel

Onze aanpak in funderingsherstel

We onderzoeken uw woning en/of uitbouw en maken de benodigde constructieve berekeningen. Daarna voeren wij het herstel zorgvuldig uit en borgen we de kwaliteit. Zo is funderingsherstel grondig en duurzaam geregeld.

Zo gaan onze experts te werk:

Onze aanpak Inspectie

Stap 1

Inspectie

Om een goede oplossing te kunnen bieden is het belangrijk om vast te stellen of er sprake is van een funderingsprobleem door middel van een inspectie. Een expert van ons adviesbureau Total Wall onderzoekt op locatie de constructie van uw woning en/of uitbouw en verzamelt gegevens over uw fundering en de belastingen. De kosten van een onderzoek bedragen €600,-.

Nadat de woning en/of uitbouw nauwgezet is onderzocht, wordt advies uitgebracht over de reparatiemethode welke afhankelijk is van de mate van beschadiging en het gewicht van het gebouw.

Onze aanpak Rapportage

Stap 2

Rapportage

In deze rapportage staan de bevindingen van de inspecteur vermeld. Tevens is er een herstelplan opgesteld om het probleem te verhelpen. Daarnaast wordt er een richtprijs voor herstel vermeld. Wanneer de indicatie door u akkoord is bevonden, werken wij deze uit tot een definitieve offerte. Hiervoor is wel een sondering nodig.

Onze aanpak FUNDERING HERSTELLEN

Stap 3

Fundering herstellen

De uitvoering gebeurt met behulp van een minikraan en in sommige gevallen met een handzame hydraulische motor. Dit laatste gebeurt vooral in lastig bereikbare ruimten of op plaatsen met beperkte toegang. We graven kleine ‘mangaten’ waarin de palen trillingsvrij gedraaid worden. Hierdoor is de overlast tot een minimum beperkt.
Onze aanpak SCHEURHERSTEL

Stap 4

Scheurherstel

Nadat de palen zijn aangebracht, herstellen we ook de scheuren. Hiervoor gebruiken wij Helifix wapeningsstaven in de voegen. Deze worden met  tweecomponentenmortel vastgezet, waarna de voeg netjes wordt afgewerk. Scheuren in bakstenen worden met steenpasta op kleur onzichtbaar hersteld.

Duurzaam Funderingsherstel

Meer dan 25 jaar dé specialist in funderingsherstel

Duurzaam Funderingsherstel maakt onderdeel uit van het gerenommeerde bedrijf Total Wall. Met meer dan 25 jaar ervaring in heel Nederland is Total Wall dé specialist op het gebied van gevelherstel en funderingsherstel.

Duurzaam Funderingsherstel is gebouwd op expertise en vakmanschap van de deskundige medewerkers van Total Wall.

Inspectie aanvragen    Contact opnemen

Een team dat voor een groep busjes staat en een foto maakt ter herdenking van hun duurzame funderingsherstelproject.


“Heeft u te maken met een verzakt huis, een verzakte aanbouw of uitbouw of wilt u een inspectie laten uitvoeren? We helpen u graag!”

Veel gestelde vragen

Wanneer we spreken van funderingsproblemen gaat het in veel gevallen om een fundering die niet dezelfde ondersteuning kan bieden als in het verleden. In het begin merkt u hier vrij weinig van, maar na verloop van tijd kunnen muren, vloeren en zelfs uw gevel gaan verzakken. Niet alleen kunnen funderingsproblemen tot hoge kosten leiden, het kan ook gevaarlijke situaties met zich meebrengen. Het is dus belangrijk dat u de fundering laat herstellen.

In welk stadium uw funderingsproblemen zich ook bevinden, vroeg of laat zal het altijd voor problemen en uiteindelijk schade aan uw woning zorgen.

Om deze reden adviseren wij u om bij het vermoeden van funderingsproblemen contact met ons op te nemen. Een uitgebreid funderingsonderzoek zal vervolgens uitwijzen of er funderingsproblemen zijn en of funderingsherstel noodzakelijk is.

Indien uw woning kampt met funderingsproblemen is dit vaak aan één of meerdere factoren terug te zien. Zowel rondom als in uw huis. Denk hierbij aan de volgende kenmerken:

  • Scheuren in uw binnenmuur
  • Scheuren in de buitengevel
  • Ramen/deuren beginnen te klemmen
  • Hoogteverschil tussen het trottoir en uw huis
  • Merkbaar scheve vloer(en) in uw huis

Een fundering herstellen is door de experts van Duurzaam Funderingsherstel opgedeeld in 4 verschillende stappen. Zo gaat funderingsherstel in zijn werk:

1. Inspectie
Om vast te stellen of er funderingsproblemen aanwezig zijn, is het noodzakelijk om een inspectie uit te voeren in en om de woning.

2. Rapportage
Een inspecteur komt bij u op locatie langs en voert diverse onderzoeken uit in en om uw woning en aan de fundering. Dit vat hij of zij samen in een overzichtelijke rapportage en daarnaast wordt er een herstelplan opgesteld met daarin ook een richtprijs voor herstel . Bij akkoord zal deze verder uitgewerkt worden tot een definitieve offerte, waarvoor nog wel een sondering nodig is.

3. Funderingsherstel
Met behulp van een minikraan en in sommige gevallen een handzame hydraulische motor, worden de DFH-palen trillingsvrij ingedraaid. Voor zowel uzelf als omwonenden is de overlast hierdoor zeer beperkt. De DFH-palen ondersteunen de fundering met behulp van brackets die onder de fundering worden aangebracht. Ter versteviging van de fundering zal in veel gevallen lintvoegwapening worden aangebracht

4. Herstel gevolgschade
Funderingsproblemen leiden in bijna alle gevallen ook tot gevolgschade. Denk bijvoorbeeld aan scheuren in uw muren of gevel. Deze herstellen wij met Helibarwapening, waardoor de muur zijn stevigheid weer terugkrijgt. Vervolgens worden de scheuren vrijwel onzichtbaar gedicht met speciale mortels op kleur.

De kosten van funderingsherstel variëren sterk per situatie. De kosten hangen namelijk af van twee factoren: de hoeveelheid palen en de lengte van deze palen. Ter indicatie vindt u hieronder een voorbeeld:

Stel, om uw fundering te herstellen zijn 4 DFH-palen van elk 4 meter lang nodig. De kosten voor het herstellen van de fundering zijn dan ongeveer €10.000,-. Om tot een specifiek bedrag te komen zal een funderingsonderzoek noodzakelijk zijn.