Ons beleid in verband met het Coronavirus:

Wij voeren nog wel inspecties uit, maar vragen u rekening te houden met de volgende punten:

 • Geen handen schudden tijdens de begroeting
 • Houd minimaal 1,50m afstand tot elkaar
 • Onze inspecties zijn grotendeels buitenshuis en alleen in overleg met u ook binnenshuis
 • Beperk het aantal mensen dat aanwezig is tijdens de inspectie
 • Meld het tijdig wanneer u ziekteverschijnselen heeft, dan kunnen we de afspraak verplaatsen

Funderingsproblemen?

Vertonen uw muren scheuren? Klemmen uw ramen en deuren? Staan uw vloeren scheef of is er een hoogteverschil tussen uw woning en de stoep?

Dan wijst dat op funderingsproblemen, in het specifiek een verzakking van uw fundering. Als u geen actie onderneemt, dan wordt de schade groter en kan de situatie zelfs gevaarlijk worden.

Duurzaam Funderingsherstel biedt de oplossing voor uw funderingsproblemen: het DFH Funderingssysteem.

Eerst wordt na een gedegen onderzoek de staat van uw woning en/of aanbouw bepaald. Daarna worden aan de hand van een zorgvuldige berekening onze DFH-palen langs de verzakte fundering in de ondergrond aangebracht. Dit zorgt ervoor dat uw fundering aanvullend draagvermogen krijgt en daardoor wordt gestabiliseerd. 

Wij werken door heel Nederland met uitzondering van Zeeland en Zuid-Limburg.

placholder

DFH Funderingsoplossing

Solide structurele ondersteuning voor het stabiliseren van funderingen

lees verder
Voordelen van Helifix micropiles

Voordelen DFH Funderingssysteem

 • Hoge belastbaarheid
 • Technisch geavanceerd
 • Mogelijkheid omhoog liften
 • Trillingsvrij; geen overlast
 • Value for money concept

Funderingsproblemen herstellen

Als we uw funderingsproblemen willen herstellen plannen we allereerst een inspectectie in om bij u op locatie het probleem vast te stellen.

Hierbij meet de inspecteur verscheidene zaken op in relatie tot de funderingsproblemen, zoals de mate van verzakking, scheuren in de gevels en de diepte van de fundering (zie ook: 'Onze aanpak').

Daarna krijgt u een rapportage waar dit allemaal in wordt omschreven. Er wordt ook een prijsopgave gedaan om de funderingsproblemen te herstellen.

Duurzaam Funderingsherstel maakt onderdeel uit van het gerenommeerde bedrijf Total Wall. Met 25 jaar ervaring in heel Nederland is Total Wall dé specialist op het gebied van gevelherstel en funderingsherstel.

Duurzaam Funderingsherstel is gebouwd op expertise en vakmanschap van de bouwkundig medewerkers van Total Wall.

Neem contact met mij op

 


 

Veelgestelde vragen

Wanneer we spreken van funderingsproblemen gaat het in veel gevallen om een fundering die niet dezelfde ondersteuning kan bieden als in het verleden. In het begin merkt u hier vrij weinig van, maar na verloop van tijd kunnen muren, vloeren en zelfs uw gevel het begeven.

Niet alleen kunnen funderingsproblemen tot zeer hoge kosten leiden, het kan ook gevaarlijke situaties met zich meebrengen. Het is dus belangrijk dat u de fundering laat herstellen.

In welk stadium uw funderingsproblemen zich ook bevinden, vroeg of laat zal het altijd voor problemen en uiteindelijk schade aan uw woning zorgen. Hier zit u uiteraard niet op te wachten.

Om deze reden adviseren wij u om bij het geringste vermoeden van funderingsproblemen contact met ons op te nemen. Een uitgebreid funderingsonderzoek zal vervolgens uitwijzen of uw fundering daadwerkelijk kampt met problemen en of funderingsherstel noodzakelijk is.

Indien uw woning kampt met funderingsproblemen is dit vaak aan één of meerdere factoren terug te zien. Zowel rondom als in uw huis. Denk hierbij aan de volgende kenmerken:

 • Scheuren in uw muur

 • Scheuren in de gevel

 • Ramen/deuren beginnen te klemmen

 • Hoogteverschil tussen het trottoir en uw huis

 • Merkbaar scheve vloer(en) in uw huis

Een fundering herstellen is door de experts van Duurzaam Funderingsherstel opgedeeld in 4 verschillende stappen. Zo gaat funderingsherstel in zijn werk:

1. Funderingsonderzoek

Om ervoor te zorgen dat de huidige funderingsproblemen in de toekomst niet weer ontstaan is het noodzakelijk om een funderingsonderzoek uit te voeren.

2. Rapportage

Een inspecteur komt bij u op locatie langs en voert diverse onderzoeken uit omtrent uw woning en de fundering. Dit vat hij of zij samen in een overzichtelijke rapportage en daarnaast wordt er een herstelplan opgesteld met daarin ook een richtprijs voor herstel . Bij akkoord zal deze verder uitgewerkt worden tot een definitieve offerte.

3. Funderingsherstel

Met behulp van een minikraan en in sommige gevallen een handzame hydraulische motor, worden kleine ‘mangaten’ gegraven. Vervolgens worden in deze gaten (trillingsarm zodat omwonenden geen overlast ervaren) speciale DFH-palen gedraaid. Deze ondersteunen de fundering en zetten hem vast op de juiste hoogte.

4. Herstel gevolgschade

Funderingsproblemen leiden in bijna alle gevallen ook tot gevolgschade. Denk bijvoorbeeld aan scheuren in uw muren of gevel. Ook hier kunnen wij u mee helpen, onze experts kunnen de schade voor u op duurzame wijze herstellen. Uw woning ziet er dan weer als nieuw uit.

De kosten van funderingsherstel variëren sterk per situatie. De kosten hangen namelijk af van twee factoren: de hoeveelheid palen en de lengte van deze palen. Ter indicatie vindt u hieronder een voorbeeld:

Stel, om uw fundering te herstellen zijn 4 DFH-palen van elk 4 meter lang nodig. De kosten voor het herstellen van de fundering zijn dan ongeveer €10.000,-. Om tot een specifiek bedrag te komen zal een funderingsonderzoek noodzakelijk zijn.

© 2021 Duurzaam Funderingsherstel | Privacy Statement Webdesign en ontwikkeling door: Forresult