Nieuw bij DFH: De Duurzaam Funderingsscan voor woningstichtingen:

Vaak wordt er pas een actie ondernomen als er zich een schadebeeld voor doet, zoals klemmende deuren/scheuren in muren e.d.
Deze herstel kosten komen altijd onverwacht en op het verkeerde moment/ zijn niet meegenomen in de begroting.
Voor woningstichtingen welke meer grip willen krijgen op deze onverwachte onderhoudskosten van hun woning bestand, hebben we een fundering-scan.
Hiermee signaleren we, tegen beperkte onderzoekskosten, de mogelijke funderingsproblemen in een groot woningbestand en hebben daarbij de volgende werkwijze:

Bij onze funderingsscan wordt de scheefstand van voorgevels gescand en worden de resultaten verdeeld in 3 groepen.

Aan de hand van de scans volgt een klassificatie in Scheefstand Niveau 1 t/m 3: 

Niveau 1: Niets doen /  Klein herstel: 

Advies en indicatiekosten voor eenvoudig metselwerk herstel van scheuren ten gevolge van andere oorzaken dan scheefstand (trilling, thermisch, falende constructie, roest etc.)

Niveau 2: Monitoren: (Keuzes)

  •  Nader (waterpas) onderzoek/inventarisatie bij betreffende woning (en) en indicatie herstelkosten .
  • Aanbrengen meetbouten voor periodieke meting. 
  • Tilt meters plaatsen welke 'live' de bewegingen/scheefstand van een gebouw meten.
  • a.d.h.v. lokaal grond- (water) onderzoek een risico analyse maken van het verloop van de eventuele zetting snelheid waardoor betere besluitvorming: monitoren of herstellen.

Niveau 3: Fundering herstel / Sloop? 
Nader (constructief) onderzoek bij betreffende woning (en) 

  • Besluitvorming fundering herstel of nieuwbouw.

 

© 2022 Duurzaam Funderingsherstel | Privacy Statement | Algemene voorwaarden Webdesign en ontwikkeling door: Forresult