Bekijk uw funderingslabel

Vanaf 2021 krijgt ieder huis een funderingslabel. Dit betekend dat uw woningwaarde ineens flink kan dalen als uw huis een groot risico op verzakking heeft. Hiermee wil de overheid ervoor zorgen dat potentiële kopers transparant inzicht hebben op de fundering. Zo staan nieuwe huiseigenaren niet voor onvoorziene kosten zoals het vervangen of herstellen van de fundering.

Wat houdt het funderingslabel in?

Taxateurs nemen vanaf juli 2021 de risico’s van huisverzakking op in hun taxatierapport. Dit wordt onderverdeeld in label A tot en met label E. Bij label A heeft u de minste kans op verzakking, bij label E heeft u het meeste risico’s op funderingsproblemen. Tot en met januari 2021 kunt u zelf nog bekijken onder welk label uw huis valt in de KCAF database.

Bekijk uw funderingslabel

Bekijk hieronder de funderingsrisico's per postcode:

Waar wordt het funderingslabel op gebaseerd?

Dit label wordt gebaseerd op het type fundering van het huis en de grondwaarde van de omgeving. Huizen van 1970 of eerder zijn veelal gebouwd op houten palen die onder water moeten staan. Door de droge zomers staat het grondwater steeds lager en zijn de houten funderingen aan het rotten. De houten fundering gaan namelijk rotten als ze niet onder water staan.

Voor sommige funderingen in klei- of veengrond is de kans op verzakkingen ook groot. Door de droogte gaat de klei- en veengrond verkruimelen waardoor grond wegzakt en de fundering instabieler wordt. Mocht u label D of E hebben betekend dit nog niet dat uw huis gelijk zal instorten. Toch is het een dringend advies om onderzoek naar uw fundering te doen.

Ernst funderingsrisico’s

Volgens onderzoek loopt ongeveer 1 miljoen woningen die voor 1970 zijn gebouwd risico op funderingsschade. Dat betekend dat een op de vier huizen van 1970 en de jaren daarvoor funderingsrisico’s hebben. Hierbij is de kans groot dat binnen dertig jaar hun huis gaat verzakken. Als huiseigenaar kunt u dus de waarde van uw huis flink zien dalen door de komst van het funderingslabel. Toch is het bedoeld om urgentie aan het funderingsprobleem aan te geven. Hierbij hoeft u niet een compleet nieuw huis de bouwen maar hebben wij een oplossing met ons funderingssysteem voor optimaal funderingsherstel.

Vraag een funderingsonderzoek aan

Weet u niet zeker welke fundering uw huis heeft? Heeft u al last van scheuren in de muur en verzakkingen rondom het huis? We willen u dringend adviseren om een funderingsonderzoek aan te vragen. Als u huis voor 1970 is gebouwd wordt het risico dat u op den duur ook funderingsproblemen krijgt groot. Er zijn namelijk veel oorzaken van funderingsproblemen die je niet direct ziet maar wel onder uw huis gebeuren. 

Funderingsonderzoek aanvragen

Funderingsschade gaan verzekeraars niet uitbetalen.

Eigenaren van met name oudere huizen kunnen alvast gaan sparen. U zult namelijk zelf de kosten voor funderingsherstel moeten betalen. Verzekeraars verwachten tot 2050 ongeveer 39 miljard aan funderingsschade. Door de komst van het funderingslabel wil de verzekering mensen al op de hoogte brengen waardoor het niet langer onder ‘onvoorziene gebeurtenissen’ valt. Funderingsproblemen vallen namelijk niet onder de opstalkosten zoals veel mensen verwachten.

Voorkom verassingen

De laatste jaren worden gezien als voorproefje voor de problemen die gaan komen in de toekomst. Door de droge zomers daalt de waterstand van de bodem veel sneller dan gedacht. Omdat voor 1970 de huizen funderingen voornamelijk uit houten palen bestond is de watergrondstand heel belangrijk. Door de drooglegging van de houten palen kan het hout gaan rotten door schimmelaantasting. De houten fundering in combinatie met ondergrond van klei of veen zijn deze funderingen nog gevoeliger voor verzakkingen. Dit alles als gevolg van lage grondwaterstanden. Besef, om en nabij de miljoen huizen dreigen te verzakken door de droge zomers.

Met onze oplossingen voor huisverzakkingen kunnen we u helpen om uw fundering te herstellen. Benieuwd hoe we dat doen? Lees hier onze aanpak waarin we nauwkeurig stap voor stap te werk gaan. U kunt hieronder ook gelijk contact opnemen om informatie aan te vragen voor uw funderingsprobleem.

Informatie aanvragen

Vul hieronder uw contactgegevens en informatie over de fundering van uw huis in. We zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

 

© 2018 Duurzaam Funderingsherstel | Privacy Statement Webdesign en ontwikkeling door: Forresult