Duurzaam Funderingsherstel
Een close-up van een fundering op een zolder met een trap die naar een raam leidt.

Subsidie funderingsonderzoek in Friese Veenweidegebied

Wetterskip Fryslân:

Bewoners van het Friese veenweidegebied kunnen tot 4000 euro subsidie krijgen voor een funderingsonderzoek van hun woning. 

De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân financieren deze subsidieregeling die dit jaar gevuld is met 600.000 euro. Aanvragen worden na 9 januari in behandeling genomen.

De subsidie is beschikbaar voor huiseigenaren in het veenweidegebied met een woning die voor 1970 gebouwd is. Voor dat jaartal is gekozen omdat tot die tijd woningen vooral op houten palen werden gebouwd. Door bodemdaling en lager waterstanden kan paalrot ontstaan waardoor veelal de fundering verzakt. Dat is te merken en te zien aan scheuren in muren en aan deuren en ramen die lastig sluiten.

De subsidie vergoedt 80 procent van de gemaakte onderzoekskosten tot een maximum van 4000 euro. Inwoners die al gebruik kunnen maken van de kwijtscheldingsregeling van provincie en Wetterskip, krijgen 100 procent vergoed tot een maximum van 7500 euro. Volgend jaar volgt nog een subsidieregeling voor de tegemoetkoming in de kosten voor funderingsherstel. De subsidie kan aangevraagd worden via het Funderingsloket Fryslân.

Lees hier meer: Subsidieregeling Funderingsonderzoek Fries Veenweidegebied | Fryslan

 

Terug naar overzicht