Duurzaam Funderingsherstel

Afkantelen hoek van woning in Lent

De situatie:
De hoek van de woning van de heer Peters kantelde van de woning af. Door middel van het plaatsen van 5 DFH-palen wordt verdere afkanteling voorkomen.

Na afronding ontvingen wij de volgende mail van de heer Peters:

Funderingsherstel Lent

Gisteren hebben Aard, Paul en Ton de fundering van onze woning in Lent versterkt en de gevel hersteld. Ik wil graag kwijt dat zij dit buitengewoon netjes, professioneel en prettig hebben gedaan. Het is ze gelukt de 5 schroefpalen en alle bijkomende werkzaamheden binnen één (lange) dag af te ronden. Natuurlijk kan ik nog niet beoordelen of hiermee op lange termijn ons verzakkingsprobleem is opgelost, maar zij hebben de werkzaamheden die we zijn overeengekomen buitengewoon netjes uitgevoerd. Daarnaast zijn het prettige mensen die als het nodig is in overleg treden en goed meedenken over oplossingen voor de problemen die ze in het werk tegenkomen.