Duurzaam Funderingsherstel

Funderingsherstel Duiven d.m.v. het plaatsen van 17 DFH-palen tot 4m diep

Ondersteunen van fundering onder kelderkoekoek met stalen hoekprofiel.

De moeilijkheid bij deze opdracht zat hem in de kelderkoekoek die zich naast de voordeur bevindt. Er was een paal precies op deze plek ingepland. Eerst is er gekeken of deze door de bodem van de koekoek heen geplaatst kon worden, maar vanwege de constructie kon dit niet uitgevoerd worden. Daarom is er voor gekozen om onder de koekoek door te graven en de fundering er onder te ondersteunen met een stalen hoekprofiel. Aan weerszijden wordt dit profiel ondersteund door twee DFH-palen.

Funderingsherstel Duiven overzicht foto van het plaatsten van de DFH palen