Duurzaam Funderingsherstel

Funderingsherstel Bergentheim

Tussen 2011 en 2016 heeft de provincie Overijssel het kanaal Almelo-De Haandrik toegankelijker gemaakt voor grote schepen. Hiervoor is het kanaal gebaggerd en zijn er nieuwe damwanden en trekankers geplaatst. Dit alles veroorzaakt trillingen en zorgde ervoor dat een groot aantal huizen aan de route schade opliep, met name verzakkingen en scheurvorming. Zo ook deze woning in Bergentheim. De zijgevel van de uitbouw begon te verzakken. Door het plaatsen van 11 DFH-palen met een lengte van 6,5 meter wordt deze gevel weer voldoende ondersteund.