Duurzaam Funderingsherstel

Ondersteuning verzakte woning in Boskoop

Een woning in Boskoop is in de loop der jaren scheef gezakt. Met behulp van 14 palen met een lengte van 10m is de woning weer ondersteund en zal niet verder zakken.