Duurzaam Funderingsherstel

Funderingsherstel in Groningen

Twee aanbouwen zakken van een woning af in Groningen

In dit geval gaat het om een verlenging van de woonkamer en een aanbouw achter de woning die beide verzakken. Door het aanbrengen van twee DFH-palen van 8m onder de verlenging en 8 DFH-palen van 8m onder de aanbouw is het verzakken gestopt. De aanbouw hebben we zelfs weer kunnen liften. Zie onderstaande foto’s.

Na afloop ontvingen wij de onderstaande spontane mail van de eigenaren:

Funderingsherstel in Groningen overzicht foto

‘De afgelopen week heeft uw bedrijf onderpalings-werkzaamheden uitgevoerd aan onze woning. Wij willen u graag complimenteren voor de voortreffelijke wijze waarop dit is geschied.

 

Vanaf maandag stonden een week lang ’s morgens om klokke zeven twee van uw werknemers voor de deur (éénmaal zelfs drie) die steeds met grote voortvarendheid aan de slag gingen. Harde werkers, dat moet gezegd worden, maar ook heel vriendelijke heren die ons, als  we daarom vroegen, uitgebreid informeerden over waarmee ze bezig waren.

 

Nogmaals: hulde. Als het zo uitkomt zullen wij uw bedrijf zeker bij anderen aanbevelen.

Met vriendelijke groet,
Piet en Inge Knuttel’

Meer weten over funderingsschade of funderingsherstel?

Beniewd naar de schade aan uw fundering of onze aanpak voor funderingsherstel?