Duurzaam Funderingsherstel

Funderingsherstel Heemstede

Funderingsherstel Heemstede

In Heemstede begonnen de zij- en achtergevel van een woning scheuren te vertonen. Met behulp van 23 DFH-palen met een lengte van ongeveer 5 meter zijn de muren ondersteund en wordt verder verzakken voorkomen. Op drie plaatsen was het voor de verdeling van de krachten van de ondersteuning beter om een stalen balk te plaatsen van binnen naar buiten onder de muur door. Dat vergde weer creativiteit en vakmanschap van onze uitvoerders.