Duurzaam Funderingsherstel

Funderingsherstel Lathum

In september hebben wij de helft van een woning in Lathum ondersteund met behulp van 14 DFH-palen met een lengte van 5m. De scheurvorming was van dien aard dat alleen scheurherstel op sommige plaatsen niet meer mogelijk was. We hebben hier het metselwerk verwijder en opnieuw opgemetseld.

Een bakstenen huis met zwarte luiken en een deur.