Duurzaam Funderingsherstel

Funderingsproblemen opgelost: geen verzakkingen meer

Funderingsherstel: Trapvormige scheuren en verzakking opgelost

Er was een probleem met de fundering van een gebouw. Door het strijklicht van de zon was duidelijk te zien dat er trapvormige scheuren waren ontstaan in de wand van het gebouw. Dit was een teken van verzakking. Binnen in het gebouw, bij de overgang naar de originele woning, was de verzakking ook zichtbaar.

Om het funderingsherstel uit te voeren, werden palen geplaatst. Nadat de palen geplaatst waren, werden de afvoeren aangelegd die tijdelijk verwijderd waren. Vervolgens werd de aarde goed aangestampt.
De voegen in het gebouw werden verstevigd met wapening en de gescheurde voegen werden opnieuw aangebracht. Na het drogen zullen deze voegen minder zichtbaar zijn omdat ze lichter van kleur zullen worden.
Na afloop van het funderingsherstel was alles weer keurig bestraat.

Funderingsherstel Lent