Onze aanpak

We onderzoeken uw woning en/of uitbouw en maken de benodigde constructieve berekeningen. Daarna voeren wij het herstel zorgvuldig uit en borgen we de kwaliteit. Zo is funderingsherstel grondig en duurzaam geregeld.

Zo gaan wij te werk:

Stap 1. Funderingsonderzoek

Om een goede oplossing te kunnen bieden is het belangrijk eerst de oorzaak van uw verzakking te achterhalen, dit doen we door middel van een uitgebreid funderingsonderzoek. Een expert van Duurzaam Funderingshersel onderzoekt op locatie de constructie van uw woning en/of uitbouw en verzamelt gegevens over uw fundering en de belastingen. 
Nadat de woning en/of uitbouw nauwgezet is onderzocht, wordt advies uitgebracht over de reparatiemethode welke afhankelijk is van de mate van beschadiging, het gewicht van het gebouw en de bodemgesteldheid ter plaatse.

Stap 2. Na de inspectie ontvangt u een rapportage

In deze rapportage staan de bevindingen van de inspecteur vermeld. Tevens is er een herstelplan opgesteld om het probleem te verhelpen. Daarnaast wordt er een richtprijs voor herstel vermeld. Wanneer de indicatie door u akkoord is bevonden, werken wij deze uit tot een definitieve offerte.

Stap 3. Verzakking woning en/of uitbouw verhelpen

De uitvoering gebeurt met behulp van een minikraan en in sommige gevallen met een handzame hydraulische motor. Dit laatste gebeurt vooral in lastig bereikbare ruimten of op plaatsen met beperkte toegang. We graven kleine 'mangaten' waarin de palen trillingsarm gedraaid worden. Hierdoor is de overlast tot een minimum beperkt.

Stap 4. Gevolgschade herstellen

Nadat de palen zijn aangebracht, herstellen we ook de scheuren. Hiervoor gebruiken wij Helifix wapeningsstaven in de voegen. Deze worden met  tweecomponentenmortel vastgezet, waarna de voeg netjes wordt afgewerk. Scheuren in bakstenen worden met steenpasta op kleur onzichtbaar hersteld.


Funderingsherstel informatie aanvraag

Neem contact met mij op

© 2018 Duurzaam Funderingsherstel | Privacy Statement Webdesign en ontwikkeling door: Forresult