Help, mijn huis verzakt! Wat nu?

Uw huis is uw thuis. Als u merkt dat verzakking van de fundering optreedt is dat waarschijnlijk een grote schok. Wat nu?

Gelukkig staan de specialisten van Duurzaam Funderingshersel voor u klaar. We helpen u graag de fundering en eventuele gevolgschade te herstellen. Dat doen wij op een duurzame manier, zodat u weer vol vertrouwen kunt genieten van uw woning. 

We nemen u graag mee langs de oorzaken, gevolgen en onze herstelstrategie.

Hoe merkt u verzakking van uw woning op?

Wanneer uw woning verzakt zult u dat waarschijnlijk merken aan de gevolgschade die door de verzakking ontstaat. Daarbij kunt u denken aan:

  • Scheuren in muren
  • Klemmende deuren en ramen, anders dan door seizoensinvloeden
  • Hoogteverschil tussen het trottoir en het huis
  • Merkbaar scheve vloeren in de woning

Voor u als huiseigenaar kan verzakking een grote schrik zijn. Uw gevoel van veiligheid en de waarde en verkoopbaarheid van de woning lijden onder een funderingsprobleem.

Gelukkig kan de fundering en gevolgschade meestal worden hersteld. De constructie van uw woning is daarna solide.
 

» Offerte aanvragen

Oorzaken van verzakking

Verzakking van uw fundering kan diverse oorzaken hebben. De belangrijkste oorzaken zijn:

  • Geconcentreerde belasting: te hoge belasting onder een specifiek deel van het gebouw.
  • Bodemgesteldheid: inklinking van veen- en kleigrond en het wegspoelen van de draagkrachtige grond. In beide gevallen heeft de fundering onvoldoende steun.
  • Vochtverlies: verdamping van het grondwater of onttrekking van het grondwater door bomen in de nabije omgeving.
  • Externe factoren zoals verkeer of bouwactiviteiten in de omgeving, vooral als de fundering toch al te weinig ondersteuning had.

Uw fundering kan alleen duurzaam hersteld worden wanneer de oorzaak in de herstelstrategie wordt meegenomen. Duurzaam Funderingsherstel onderzoekt daarom altijd ter plaatse de oorzaak van uw verzakkingsprobleem.

Verzakking van uw aanbouw

Funderingsschade komt vaak voor waar een woning is uitgebouwd. Wij zien regelmatig dat de aanbouw, garage of berging ondiep "op staal" (direct op de bodemlaag) gefundeerd is, terwijl de woning op heipalen is gefundeerd. 

Een ondiepe fundering heeft méér last van seizoensinvloeden door vochtigheid van de ondergrond. Als de aanbouw verzakt, ontstaan er scheuren in muren, vaak diagnonaal over de aanbouw of bij de overgang naar de oorspronkelijke bouw.

Door de fundering van de aanbouw te ondersteunen en stabiliseren wordt nieuwe verzakking en muurschade voorkomen. 

verzakking aanbouw
Scheuren in muren door een te ondiepe funderingStap 1. Funderingsonderzoek

Om een goede oplossing te kunnen bieden is het belangrijk eerst de oorzaak van uw verzakking te achterhalen. Duurzaam Funderingshersel onderzoekt de constructie van uw woning en verzamelt gegevens over uw fundering en de belastingen. De draagkracht van de bodem wordt onderzocht, zodat we precies weten wat er nodig is om de fundering na herstel op zijn plaats te houden. Stap 2. Verzakking huis oplossen

Het innovatieve DFH funderingssysteem is toepasbaar bij bijna elke woning en aanbouw. Het aanbrengen van het funderingssysteem is maar een kleine ingreep zonder veel overlast voor u als bewoner of omgeving. De fundering wordt afgesteund op het DFH funderingssysteem en daarna gevijzeld naar de oorspronkelijke positie. Stap 3. Gevolgschade herstellen

Verzakking van de fundering leidt zonder uitzondering tot gevolgschade aan uw woning. Dankzij slimme verankeringssystemen kunnen wij muurschade onzichtbaar en met gebruik van oorspronkelijke materialen herstellen. Omdat de oorzaak van de schade is opgelost, hoeft u niet bang te zijn voor nieuwe muurproblemen.

 

Funderingsherstel

Wilt u uw verzakking laten herstellen door Duurzaam Funderingsherstel? 

U kunt ook bellen: 088 111 2500

ANTI SPAM
De uitkomst van deze som moet u invullen, zodat wij weten dat u geen robot bent.

© 2018 Duurzaam Funderingsherstel | Privacy Statement Webdesign en ontwikkeling door: Forresult