Help, mijn huis verzakt!

Uw huis is uw thuis. Als u merkt dat verzakking van de fundering optreedt is dat waarschijnlijk een grote zorg.

Gelukkig staan de experts van Duurzaam Funderingshersel voor u klaar. We helpen u graag de fundering en eventuele gevolgschade te herstellen. Dat doen wij op een duurzame en grondige manier, zodat u weer vol vertrouwen kunt genieten van uw woning. 
 

We nemen u graag mee langs de oorzaken, gevolgen en onze herstelstrategie.

Oorzaken van verzakking

Verzakking van uw fundering kan diverse oorzaken hebben. De belangrijkste oorzaken zijn:

  • Geconcentreerde belasting: te hoge belasting onder een specifiek deel van de woning en/of aanbouw.
  • Bodemgesteldheid: inklinking van veen- en kleigrond en het wegspoelen van de draagkrachtige grond. In beide gevallen heeft de fundering onvoldoende steun en draagkracht.
  • Vochtverlies: verdamping van het grondwater of onttrekking van het grondwater door bomen in de nabije omgeving.
  • Externe factoren zoals verkeer of bouwactiviteiten in de omgeving, vooral als de fundering toch al te weinig ondersteuning had.
  • Verschil in funderingstype Bijvoorbeeld een deel op palen en een deel 'op staal'.

Uw fundering kan alleen duurzaam hersteld worden wanneer de oorzaak in de herstelstrategie wordt meegenomen. Duurzaam Funderingsherstel onderzoekt daarom altijd ter plaatse de oorzaak van uw verzakkingsprobleem.

Kenmerken

Wanneer uw woning verzakt zult u dat waarschijnlijk herkennen aan de effecten die door de verzakking ontstaan. Daarbij kunt u denken aan de volgende kenmerken:

  • Scheuren in muren
  • Klemmende deuren en ramen, anders dan door seizoensinvloeden
  • Hoogteverschil tussen het trottoir en het huis
  • Merkbaar scheve vloeren in de woning

Voor u als huiseigenaar kan verzakking een grote zorg zijn. Uw gevoel van veiligheid en de waarde en verkoopbaarheid van de woning lijden onder een funderingsprobleem.

Gelukkig kan de fundering en gevolgschade meestal worden hersteld. De constructie van uw woning en/of aanbouw is daarna solide.

Oorzaken verzakking

Verzakking van uw aanbouw

Funderingsschade komt vaak voor waar een woning is uitgebouwd. Wij zien regelmatig dat de aanbouw, garage of berging ondiep "op staal", dus zonder palen direct op de bovenste bodemlaag gefundeerd is, terwijl de woning op heipalen is gefundeerd. 

Een ondiepe fundering heeft méér last van seizoensinvloeden door vochtigheid van de ondergrond. Wanneer als gevolg daarvan de aanbouw verzakt, ontstaan er scheuren in muren, vaak diagnonaal over de aanbouw of bij de overgang naar de oorspronkelijke bouw.

Door de fundering van de aanbouw te ondersteunen en stabiliseren, gebruik makend van de Duurzaam Funderingsherstel methode, wordt nieuwe verzakking en muurschade voorkomen. 

verzakking aanbouw
Scheuren in muren door een te ondiepe fundering

Kosten funderingsherstel

De kosten van funderingsherstel kunnen sterk variëren. Er zijn namelijk diverse factoren die de kosten kunnen beïnvloeden. Denkt u hierbij aan het type grond waar de fundering op gebouwd is, het soort fundering en de mate waarin de fundering beschadigd is. Een verzakte fundering op houten palen, bijvoorbeeld, brengt andere kosten met zich dan een verzakte fundering op staal.

Funderingsherstel

informatie aanvraag

Wilt u uw verzakking laten herstellen door Duurzaam Funderingsherstel? 

 

 

© 2018 Duurzaam Funderingsherstel | Privacy Statement Webdesign en ontwikkeling door: Forresult